IMPRESSZUM ÉS ADATVÉDELEM

Nyilvánosságra hozatal a médiatörvény 25. §-a, az ECG 5.§-a és az UGB 14. §-a szerint

Médiatulajdonos és kiadó
SMB Holding GmbH
Gewerbepark 25
8075 Hart bei Graz

T  +43 0316  49 19 00-0
F  +43 0316 0 49 19 00-6190
M  office.graz@smb.at

Jogi (társasági) forma
Korlátolt felelősségű társaság

Székhely: 8075 Hart bei Graz
Cégjegyzékszám:  FN 519639a
Bejegyző bíróság:  Landesgericht für ZRS Graz
Hatóság az ECG szerint: Bezirkshauptmannschaft Graz-Umgebung (Grazi területi Közigazgatási Hivatal)
Adóazonosító szám: ATU74883619

Szakmai szövetség
Stájerországi Gazdasági Kamara, WKO Link

Ipari jogosultságok: Gáz- és szanitertechnika
Szellőzéstechnika (kézműipar)
Kereskedelmi ügynök
Fűtéstechnika (kézműipar)
Lakatos (kézműipar)
Munkaerő-kölcsönzés

Ügyvezetés

Thomas Pein, ügyvezető igazgató SMB Holding GmbH
Gertrude Rossmann, ügyvezető igazgató SMB Holding GmbH
Bernhard Rieder, ügyvezető igazgató SMB Holding GmbH

A tartalomért felel
SMB Holding GmbH

Fényképek
Krottmaier, Bildhauer, Lukas Dostal, iStock, SMB Holding GmbH, Shutterstock

Az SMB Industrieanlagenbau GmbH szerzői jognyilatkozata
Az SMB által jelen World Wide Web szerveren nyilvánosságra hozott dokumentáció használatára, másolására és terjesztésére vonatkozó engedély az alábbi
feltételek mellett bocsátható ki: Minden másolatnak teljes terjedelmében tartalmaznia kell jelen szerzői jognyilatkozatot. A dokumentáció egyetlen része sem használható kereskedelmi célra, azok valamely szervezeten belül, kizárólag tájékoztatási célt szolgálhatnak. Minden, jelen World Wide Web szerveren nyilvánosságra hozott információ csupán tájékoztató jellegű, semmiféle – sem kifejezett, sem pedig hallgatólagos – nyilatkozatot vagy garanciát nem tartalmaz.
Az SMB az abban szereplő információkat időről időre módosíthatja vagy kiegészítheti.

Copyright by
SMB Holding GmbH – Thomas Pein, ügyvezető igazgató

Utolsó módosítás
2020.11.25.

Adatvédelmi nyilatkozat

Az Ön személyes adatainak védelme az SMB Industrieanlagenbau GmbH,
(továbbiakban „mi”) és leányvállalatai (együtt „SMB”) számára nagyon
fontos.

Személyes adatait kizárólag az osztrák adatvédelmi törvény valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 2016. április 27-én kelt, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelete keretében kezeljük, dolgozzuk fel.

Ön honlapunk felhasználójaként jelen nyilatkozat értelmében hozzájárul az adatfeldolgozáshoz.

Alábbiakban tájékoztatjuk magunkról valamint az adatgyűjtés és felhasználás módjáról, terjedelméről és céljáról valamint az Ön jogairól:

1. Kik vagyunk – az adatkezelésért, az adatok feldolgozásáért felelős személy

Az adatkezelésért felelős az SMB Industrieanlagenbau GmbH. A következők szerint érhet el bennünket:

SMB Industrieanlagenbau GmbH
Gewerbepark 25
8075 Hart bei Gr az

FN 35015v

T +43 0316 49 19 00-0
F +43 0316 0 49 19 00-6 190
M office.graz@smb.at

2. Adatok gyűjtése és kezelése, feldolgozása

Azokat a személyes adatokat dolgozzuk fel, amelyeket Ön a honlap felhasználójaként és/vagy vevőként/ügyfélként adatok közlése révén, például egy ajánlatkérés, vagy érdeklődés keretében rendelkezésünkre bocsát.

Az adatfeldolgozás jogi alapját az általános adatvédelmi rendelet

(Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)) 6. cikk
(1) bek. b) pontja szerinti szerződéses kapcsolat és teljesítés képezi.
Annak érdekében, hogy ajánlatkéréseit az Ön legnagyobb megelégedettségére dolgozhassuk fel, szükségünk van adataira.

A DSGVO 6. cikk (1) bek. c) pontja szerinti törvényi kötelezettségeket, mint például a törvény által előírt megőrzési és dokumentációs kötelezettséget teljesítenünk kell.

Cégünk jogos érdekei a DSGVO 6. cikk (1) bek. f) pontja értelmében és a DSGVO 6. cikk (1) bek. f) pontja értelmében harmadik fél által nyomon követett jogos érdekek, pl. az, ha szeretnénk Önt, mint a kínálatunk iránt érdeklődő felet aktuálisan és célzottan tájékoztatni az újdonságokról és termékeink kínálatáról, vagy esetenként rendezvényekre meghívni.

3. Személyes adatok felhasználása és továbbadása

Honlapunkon nem kerül sor a közvetlen személyes adatok automatizált megállapítására. Csak abban az esetben ismerteti velünk ezeket az adatokat, ha aktívan közli személyes adatait, pl. nevét, címét vagy e-mail címét.

Amennyiben Ön honlapunk felhasználójaként és/vagy vevőként személyes adatokat bocsátott rendelkezésre, ezeket kizárólag a következő célokra használjuk:
· kérdéseinek megválaszolására
· szerződések bonyolítására
· műszaki adminisztrációhoz
· szolgáltatásainkról és termékeinkről szóló tájékoztatáshoz. Adatait reklámok e-mailben, pl. hírlevelek formájában történő küldésére csak az Ön külön hozzájárulásával használjuk fel.

Az, hogy mely adatok kerültek rögzítésre, látható a mindenkori nyomtatványokon.
Az ilyen nyomtatványok elküldésével Ön elfogadja, hogy Önnel – a megadott célból e-mailben vagy más módon, amennyiben megadta elérhetőségét – kapcsolatba lépjünk. A hozzájárulás bármikor írásban visszavonható. Az adatokat adott esetben SMB-n belül továbbadjuk, egy a kérdésben illetékes leányvállalatnak.

Továbbadás harmadik személy felé nem történik.

Ez a honlap nem készít személyes felhasználói profilokat.
Bizonyos applikációk ideiglenesen feljegyzik az Ön IP-címét.
IP-címének hozzárendelése egyéb személyes adatokhoz számunkra nem lehetséges, kivéve a fent leírt eseteket, ha Ön közli velünk adatait.

A személyes adatokat csak akkor továbbítjuk vagy küldjük meg más módon harmadik személy részére, ha ez a szerződés lebonyolítása, vagy elszámolás céljából szükséges, vagy Ön a honlap felhasználójaként és/vagy vevőként ehhez előzetesen hozzájárult.

A honlap felhasználójaként és/vagy vevőként Ön jogosult, a kiadott hozzájárulást, a jövőre vonatkozóan bármikor visszavonni.

A tárolt személyes adatok törlése akkor történik meg, ha Ön a honlap felhasználójaként és/vagy vevőként visszavonja az adattárolásra vonatkozó engedélyt, és ha adataira a tárolással követett cél teljesítéséhez már nincs szükség, vagy ha azok tárolása egyéb törvényes okokból tilos, ill. azzá válik.

Az elszámolási és könyvelési célokból bekért adatok a szövetségi adó- és illetékrendelet szerint a törvényes megőrzési kötelezettség hatálya alá tartoznak, és azokat a törlési kérelem nem érinti.

4. Felvilágosítás, helyesbítés, törlés

Írásos kérdésre bármikor szívesen tájékoztatjuk a személyével kapcsolatban tárolt személyes adatairól.
Kérdéseit és kívánságait kérjük, e-mailben a datenschutz@smb.at címre küldje, vagy lépjen velünk kapcsolatba az 1. pontban megadott elérhetőségeken.

Ha az általunk feldolgozott adatai nem lennének helyesek, kérjük, erről tájékoztasson bennünket. Ezeket haladéktalanul helyesbítjük és tájékoztatjuk Önt. Abban az esetben, ha adatainak kezelését, feldolgozását már nem kívánja, kérjük, ezt kötetlen formában közölje velünk.
Adatait természetesen haladéktalanul töröljük és Önt tájékoztatjuk erről. Ha kényszerítő jellegű jogi okok állnának a törlés akadályában, erről haladéktalanul tájékoztatjuk Önt.

Emellett Ön jogosult az adatkezelés és feldolgozás korlátozására, valamint az adatok átvitelére. Ha az a meggyőződése, hogy adatainak feldolgozása során az osztrák, vagy európai adatvédelmi törvényt, és ezáltal az Ön jogait is megsértjük, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba, hogy az esetleges kérdéseket tisztázhassuk.
Természetesen az is jogában áll, hogy az adatvédelmi hatóságnál, ill. európai felügyeleti hatóságnál panaszt tegyen, ill. bírósághoz folyamodjon.

5. Információk automatizált tárolása (logfájlok)

Szerver logfájlok

A honlap optimalizálása céljából a rendszer teljesítménye, felhasználóbarát kivitel és hasznos információk biztosítása vonatkozásában a szolgáltatásainkról a honlap szolgáltatója automatikusan információkat gyűjt és tárol, ún. szerver-logfájlokban, melyeket az Ön böngészője automatikusan megküld részünkre. Ez magában foglalja a lekérdező számítógép Internet-Protokoll-címét (IP-cím) (mobilkészülékekkel együtt), a böngészőt és a nyelv beállítását,
az operációs rendszert, a referrer URL-t, az Ön Internet-szolgáltatóját és a dátumot/időpontot.
Az adatok személyes adatforrásokkal történő összevezetésére nem kerül sor. Fenntartjuk ezen adatok utólagos ellenőrzésének jogát, amennyiben a jogtalan használatra vonatkozóan konkrét kiindulási pontok válnak ismertté számunkra, és az adatokat – ha hacker-támadás történne – tovább kellene adnunk a bűnüldöző hatóságok részére.
Harmadik személy felé továbbadás nem történik.

6. Cookie-k, social plugin-ek és harmadik személyek egyéb elemző eszközei

6.1 Általánosságban a cookie-król

Honlapunk ún. „cookie”-kat (sütik) használ, hogy ajánlatainkat felhasználóbarátabbá, hatékonyabbá és biztonságosabbá tegye.
A cookie olyan kis adatrekord, ami az Ön merevlemezén tárolható.

Ezt az adatrekordot a Web-szerver készíti, mellyel Ön a webböngészőjén (pl. Internet Explorer, Netscape Navigator) keresztül kapcsolatot épített fel, majd elküldi Önnek. A cookie-val Ön a honlap felkeresésekor
ismét felismerhető, anélkül, hogy az adatokat, amiket már egyszer megadott, ismételten meg kellene adnia.

A cookie-kban szereplő információkat pl. annak megállapítására használjuk, hogy Ön bejelentkezett-e, vagy milyen adatokat adott már meg, vagy hogy Önt, mint felhasználót ismét felismerhessük, ha kapcsolat jön létre webszerverünk és az Ön böngészője között. A legtöbb webböngésző esetén a cookie-k automatikusan elfogadásra kerülnek.

Honlapjaink használatával Ön, amennyiben a cookie-k az Ön böngésző-beállításai szerint elfogadásra kerülnek, egyetért ezen cookie-k alkalmazásával.

Ezen a honlapon kétféle cookie-t használunk:

Session cookie-k: Ezek olyan ideiglenes cookie-k, amelyek honlapunk elhagyásáig a böngészője cookie-fájljában maradnak, és látogatása után automatikusan törlődnek.

Tartós cookie-k: A jobb felhasználóbarát működés érdekében a cookie-k az Ön készülékén tárolásra kerülnek, és lehetővé teszik számunkra, hogy böngészőjét a következő látogatás során felismerjük.

A harmadik személyű cookie-k a honlap üzemeltetőjétől eltérő ajánlattevőktől származnak. Ezek pl. információk gyűjtésére használhatók reklám céljából, a felhasználó által meghatározott tartalmak és webstatisztikák készítése érdekében.

A legtöbb böngésző alapértelmezés szerint úgy van beállítva, hogy minden cookie-t elfogad. Böngészőjén beállíthatja, hogy értesítést kapjon a sütik beállításáról, és egyenként eldöntheti, hogy elfogadja vagy csak bizonyos esetekben fogadja el vagy teljesen kizárja azokat, továbbá aktiválhatja
a sütik automatikus törlését a böngésző bezárásakor. A sütik kikapcsolása korlátozhatja a webhely működését.

A számítógépén tárolt cookie-kat az ideiglenes Internet-fájlok törlésével bármikor eltávolíthatja.

6.2 Adatfelhasználás a Google Inc. szolgáltatásai esetén A Google LLC

(früher Google, Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, továbbiakban „Google”) kötelezettséget vállalt az Amerikai Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma által nyilvánosságra hozott, az EU és az USA között érvényben lévő Privacy-Shield-egyezmény betartására, az EU tagállamaiból származó személyes
adatok gyűjtésére, használatára és tárolására vonatkozóan. A Google LLC, a 100%-os USA-beli leányvállalataival együtt tanúsítványban nyilatkozott, hogy betartja a vonatkozó Privacy-Shield-elveket.

a) Google Analytics

Google Analytics-et használunk, a Google web-elemző szolgáltatását a túlnyomórészt jogos érdek jogalapján (honlaphasználat elemzése).
Honlapunk felkeresése esetén egy szoftver kapcsolatba lép a Google szervereivel és az adatokat részben az USA-ban található Google-szerverre küldi. A Google Analytics emellett cookie-kat használ a honlap felhasználójáról, valamint a honlapnak a honlap felhasználója által történő használatáról szóló információk tárolására.

A Google Analytics az alábbi cookie-kat használja: _gid (tárolás időtartama egy nap), _ga (tárolás időtartama két év), _gat (tárolás időtartama egy perc).

Ez a honlap használja az „IP-anonimizálás aktiválása” funkciót (tehát, hogy a Google Analytics számára a „gat._anonymizeIp();“ kód bővítésre került, hogy biztosítsa az IP-címek anonimizált rögzítését (ún. IP-masking)).

Ennek eredményeképpen az Ön IP-címét a Google az Európai Unió tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás többi résztvevőjével lerövidíti.
A teljes IP-címet csak kivételes esetekbentovábbítják a Google egyesült államokbeli kiszolgálóira, hogy ezt követően ott rövidítsék le.

A Google adatai szerint a Google felhasználja ezeket az adatokat, hogy a weboldal Ön által történő használatát kiértékelje, weboldalon folytatott tevékenységéről jelentéseket készítsen, és további weboldalhasználattal és internethasználattal kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson a számunkra.

A Google Analytics keretein belül a böngészője által továbbított IP-címet nem vetik össze a Google egyéb adataival.

A Google ezeket az információkat azonban adott esetben továbbítja harmadik személy felé, amennyiben ezt a törvény előírja, vagy ha harmadik személy ezeket az adatokat a Google megbízásából dolgozza fel.

A cookie-k tárolását megakadályozhatja a böngésző megfelelő beállításával; felhívjuk azonban a figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy a weboldal összes funkcióját nem tudja teljeskörűen használni.
Megakadályozhatja továbbá a cookie-k által előállított és a weboldal használatára vonatkozó adatainak (beleértve anonimizált IP-címét) Google-ban történő felhasználását, illetve feldolgozását, ha letölti és telepíti az alábbi linkkel elérhető böngésző bővítményt:
(https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de)

További információk a használati feltételekről és az adatvédelemről
a https://www.google.com/analytics/terms/de.html ill.
a https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de címen találhatók.

b) Google Analytics Conversion Tracking (Google Adwords)

Ez a honlap továbbá használja a Google Conversion Tracking-et. Ennél a Google Adwords cookie-t helyez a számítógépére, amennyiben Google-hirdetésen keresztül jut a honlapunkra. Ezek a cookie-k 30 nap múlva érvényüket vesztik, és már nem szolgálják a személyes azonosítást.

Ha a felhasználó az Adwords-ügyfél honlapjának bizonyos oldalait keresi fel, és a cookie még nem járt le, a Google és a vevő felismerheti, hogy a felhasználó a hirdetésre kattintott, és erre az oldalra továbbították.

Minden Adwords-ügyfél másik cookie-t kap. A cookie-k így nem követhetők az Adwords-ügyfelek honlapjain keresztül.

A conversion cookie-k segítségével szerzett információk arra szolgálnak, hogy konverziós statisztikákat készítsenek azon Adwords-ügyfelek számára, akik
a Conversion-Tracking mellett döntöttek. Az Adwords-ügyfelek megtudják azon felhasználók összes számát, akik a hirdetésükre kattintottak és akiket egy, a Conversion-Tracking címkével ellátott oldalra továbbítottak. Azonban nem kapnak olyan információkat, melyekkel a felhasználók személy szerint azonosíthatók. Ha Ön nem kíván részt venni a Tracking-eljárásban, elutasíthatja a cookie ehhez szükséges használatát – a böngésző-beállításban, ami általánosan kikapcsolja a cookie-k automatikus elhelyezését.

Úgy is kikapcsolhatja a Conversion-Tracking cookie-kat, hogy a böngészőjét úgy állítja be, hogy az blokkolja a „www.googleadservices.com” domainről érkező cookie-kat.
A Google adatvédelmi tájékoztatóját itt találja.

Ha SSL-keresést alkalmaz, a Google kódolt keresőfunkcióját, a keresőfogalmak a hivatkozás-URL-ben többnyire nem kerülnek megküldésre az URL részeként.

Ebben az esetben azonban van néhány kivétel, például ha bizonyos, kevésbé elterjedt böngészőt használ.

Az SSL-keresésről további információt itt talál. A keresőkérdésekbe, vagy információkba való betekintés a hivatkozási URL-ben bizonyos körülmények között a Google Anaytics-en vagy egy alkalmazásprogram-interfészen (API) keresztül is lehetséges.

Ezenkívül a reklámozók kaphatnak információkat a pontos keresőfogalmakról, melyekkel a hirdetésre kattintás kioldásra került [Forrás:  https://policies.google.com/faq?hl=de , 11.05.2018].

c) Google Maps

Ez a honlap Google Maps-et használ a térképinformációk megjelenítéséhez.
A Google Maps használata során a Google a maps-funkciók használatán keresztül adatokat gyűjt a honlapok látogatóitól, azokat feldolgozza
és használja. További információkat a Google adatfeldolgozásáról a Google
adatvédelmi irányelveiben olvashat a https://www.google.at/intl/de/policies/privacy/ címen. Ott az adatvédelmi
központban beállításait is módosíthatja, így kezelheti adatait és megóvhatja azokat.

7. Pályázati adatok

Pályázati nyomtatványainak megküldésével hozzájárul, hogy személyes adatait – úgy mint név, cím, lakhely, telefonszám, születési idő, képzettség, szakmai tapasztalat, jövedelem-elképzelés – valamint minden adatot és képet, ami a kísérőlevélben, az önéletrajzban, a bizonyítványokban vagy egyéb megküldött dokumentumokban szerepel, pályázói adatbankban történő megőrzés, összevezetés és rendelkezésre bocsátás céljából az SMB Industrieanlagenbau GmbH kezelje, feldolgozza.

A megadott adatokat az ajánlatkérés feldolgozása céljából, és kapcsolódó kérdések esetére tizenkét hónapon keresztül tároljuk az SMB  Industrieanlagenbau GmbH adatbázisában.
Adatait az Ön beleegyezése nélkül harmadik fél részére nem adjuk tovább.
Az adatfeldolgozás a TKG 96. §. (3) bek. törvényi rendelkezései valamint a DSGVO 6. cikk (1) bek. a) pont (engedély) és b) pont (a szerződés
teljesítéséhez szükséges) szerint történik.
Kérjük, pályázati adataival kapcsolatos kérdéseit ide küldje:
SMB Industrieanlagenbau GmbH
Michaela Brunner-Web re
Gewerbepark 25
8075 Hart bei Gr az
brunner-weber.michaela@smb.at