TELEFON/FAX

+43 316 4919000
+43 316 491900-6190

RÓLUNK

Több mint 30 éves tapasztalat

A fenti területeken alapításunktól kezdve nemcsak belföldön, hanem külföldön is végezzük tevékenységünket. Vállalkozásunk jelentős részét Ausztrián kívül bonyolítjuk le. Tevékenységünk középpontjában az ipari berendezések és csővezetékek szerelése áll. Megbízásainkat átalány- és rezsidíjas konstrukcióban is teljesítjük.

A megbízások teljesítéséhez rugalmas gépjármű- és géppark, valamint minőségi speciális és kézi szerszámok állnak munkavállalóink rendelkezésére.

A nyomástartó berendezésekre vonatkozó 2014/68/EU irányelvvel összhangban AD2000 HP 0 és EN ISO 3834-2 szerint tanúsított hegesztőüzemként, valamint szakképzett személyzetünknek köszönhetően TÜV-átvételköteles munkák kivitelezését is vállaljuk a legkülönbözőbb anyagokból.

Szolgáltatásaink minőségét belső minőségbiztosítási rendszereink, valamint az ISO 9001 szabvány szerinti tanúsítványunk garantálja.

Annak érdekében, hogy vállalatunk a biztonság, az egészségvédelem és a környezetvédelem terén minden szempontból megfeleljen a részletes előírásokat tartalmazó, elismert szabványoknak, már 2001-ben bevezettük az SCC (Vállalkozók Biztonsági Tanúsítványa) biztonságirányítási rendszert.

jobmöglichkeiten bei SMB ind Graz

A legnagasabb követelményeknek kell megfelelnünk

Hogy eleget tehessünk a hegesztett kötésekkel szemben a különböző iparágakban ‒ különösen a gyógyszeriparban és a félvezetőiparban ‒ támasztott legmagasabb követelményeknek, a rozsdamentes acél csőrendszerekhez alkalmazott orbitális hegesztési technológiánkat, valamint a műanyag csőrendszerekhez használt infravörös hegesztési technológiánkat továbbfejlesztettük, így ma már kiterjedt saját gépparkkal rendelkezünk.

A gyógyszer- és félvezetőipari csővezeték- és berendezésszerelés terén speciálisan képzett szakembereinknek köszönhetően a legmagasabb tisztasági követelményeknek is eleget tudunk tenni mind a részecskementesség mind a korrózióállóság tekintetében.

Rugalmasságunk, szakmai hozzáértésünk, elkötelezettségünk és szakembereink intenzív csapatmunkája lehetővé teszi számunkra, hogy mind gazdasági, mind környezetvédelmi szempontból optimális megoldásokat kínáljunk a legkülönbözőbb feladatok terén.

Az SMB Pure Systems GmbH

A karintiai Wolfsbergben székhellyel rendelkező SMB Pure Systems GmbH vállalat a biotechnológia területén a gyógyszeripar, valamint a rendszerszállító vállalatok partnere. A vállalat szolgáltatási körébe tartoznak

 • a közegellátó rendszerek
 • a technológiai berendezések telepítése
 • az általános steril csőrendszerek szerelése
 • a technológiai berendezések fővállalkozóként történő kivitelezése
 • a szerviz és a karbantartás
 • a folyamat- és részlettervezés
 • az előregyártás
 • a rozsdamentes acél és műanyag csővezetékek szerelése
 • a telepítés és az üzembe helyezés
 • Kvalifikálás

A karintiai berendezésszerelő vállalat a legnagyobb osztrák gyógyszeripari vállalatokat, valamint számos multinacionális német gyártót tudhat ügyfelei között. Az SMB Pure Systems az SMB Industrieanlagenbau vállalathoz hasonlóan a vállalatvezetők tulajdonában van.

SMB Industrieanlagenbau GmbH Graz

AZ SMB TÖRTÉNETE

1968
Az SMB vállalat megalapítása Bécsben a német globális DSD-csoport leányvállalataként

1970 – 1979
Az SMB kiépíti tevékenységét a hazai és külföldi ipari szektorban, elsősorban az autóiparban, a finomítóiparban és a távhőágazatban

1989
A mai tulajdonosok egy csoportja megalapítja a grazi telephelyet

1994
Az SMB áttelepítése Hart bei Graz-ba

2002
A társaság székhelyének áthelyezése Bécsből Hart bei Graz-ba. A bécsi tevékenységi ágazat 2003. január 1-jével önálló társaságként különválik a cégtől

2004
A grazi SMB vállalatvezetői vezetői kivásárlás keretében megvásárolják az üzletrészek 100%-át

2005
A cég elnevezésének módosítása SMB Stahl- und Maschinenbau GmbH-ról SMB Industrieanlagenbau GmbH-ra

2006
A SMB Slovakia s.r.o. 100%-os leányvállalat megalapítása a szlovákiai Kassán. Az SMB Novi Construction d.o.o. vállalat megalapítása a szerbiai Újvidéken

2008
Az új irodaház alapkövének letétele a Hart bei Graz-i Ipari Parkban

2012
Az SMB Pharmaservice GmbH megalapítása a karintiai Wolfsbergben

2014
Az SMB Houdek GmbH felvásárlása a németországi Wertachban

2017
A SMB Pure Systems Kft. ‒ az SMB Pharmaservice leányvállalata ‒ felvásárlása Budapesten

2018
Az SMB Manufacturing Services s.r.o. ‒ az SMB-csoport új gyártási helyszínének ‒ megalapítása a szlovákiai Túrócszentmártonban (Martinban)
Az SMB Construction Services s.r.o. vállalat megalapítása a szlovákiai Kassán ‒ a kassai SMB Slovakia s.r.o. bezárása

2019
A cégnév módosítása SMB Pharmaservice GmbH-ról SMB Pure Systems GmbH-ra

2020
A vállalati struktúra átalakítása:
a csoport vállalatai az SMB Holding GmbH anyavállalat irányítása alá kerülnek. A csoportszerkezetű családi vállalkozás családias értékeket preferáló cégcsoporttá alakul

solutions made by smb

VÁLLALATI KÜLDETÉS

Jövőképünk

Célunk egy európai szintű, stabil és válságbiztos vállalathálózat kiépítése, amelynek keretében tisztességes módon, családias légkörben olyan környezetkímélő projekteket valósíthatunk meg, amelyek az emberek és a természet hasznára válnak. Hosszú távú, tisztességes ügyfél- és beszállítói kapcsolatok fenntartásával egészséges gazdasági alapot kívánunk biztosítani a cégcsoport számára. Berendezéseket szerelő vállalatként azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy ügyfeleinkkel közösen olyan innovációkat valósítunk meg, amelyek hatékony és környezetbarát folyamatokat tesznek lehetővé a természeti erőforrások lehető legkíméletesebb felhasználása mellett.

Munkaideálunk a munkavállalók és a munkáltatók szerepének szoros összekapcsolása, mivel az egyenrangú kommunikáció minimálisra csökkenti a súrlódásokat, és erősíti a humán potenciált. Mindezt karcsú szervezetben valósítjuk meg, amelyben a felelősséget igyekszünk a történések helyszínén tartani.

Értékeink

 • Alapértékeink: a tisztesség, a nyitottság és a megbízhatóság
 • A természet tiszteletben tartása és az erőforrások környezettudatos felhasználása
 • A munka élvezete, bizalmon alapuló kapcsolatok építése
 • Az egészségvédelem és a balesetek megelőzése mindennél fontosabb számunkra
 • A vállalati eszközök lelkiismeretes és gondos kezelése

Megvalósítási irányelvek

 • Tanulási sebességünk növelése új tanulási technikák alkalmazásával, a gyorsan változó világhoz és az egyre bonyolultabb kihívásokhoz igazodva
 • Ügyfeleink felé a határidők pontos betartása, rugalmasság és szakmai hozzáértés biztosítása a folyamatok optimalizálása és szakmai továbbképzések révén
 • Személyes fejlődés olyan környezet megteremtésével, amelyben a visszajelzések és a folyamatos ellenőrzések kötelező jellegűek
 • A kreativitás lehetővé tétele a mindennapokban hatékony módszerek és optimalizált eszközök okos használatával
 • A teljesítményelv egészséges alkalmazása a munka és a magánélet egyensúlyának figyelembevételével
 • Magas biztonsági színvonal az SCC-rendszer és a folyamatos figyelemfelkeltés révén
 • Célkitűzéseinknek megfelelő hosszú távú befektetési politika a nyereség újrabefektetésével

A megvalósításért minden munkavállaló felelős, az ügyvezetés pedig biztosítja a keretfeltételeket.

MAGATARTÁSI KÓDEX

Cél

Az SMB Holding GmbH ezt az etikai kódexet azért hozta létre, hogy minden téren biztosítsa a tisztességes és etikailag helyes üzleti magatartást. Személyes és üzleti kapcsolatinkban őszinte és konfliktuskerülő magatartásunkkal a bizalom erősítésére törekszünk, és igyekszünk biztosítani, hogy tevékenységünk során senkit ne részesítsünk indokolatlanul előnyben, illetve senkit ne hozzunk indokolatlanul hátrányos helyzetbe.
Magatartási kódexünk célja, hogy segítsen példát mutatni üzleti partnereinknek és munkavállalóinknak a megbecsülés és a kölcsönös bizalom terén, hogy ugyanazt tőlük is elvárhassuk.

Munkavállalók és tulajdonosok

Vállalatunknál a teljesítményelvet kívánjuk alkalmazni anélkül, hogy átlépnénk azt a határt, amely már egymás kölcsönös kizsákmányolásának tekinthető. Igyekszünk megakadályozni a munkavállalók nem, faj, fogyatékosság, etnikai vagy kulturális származás, vallás, világnézet, életkor és szexuális irányultság miatti hátrányos megkülönböztetését. Munkavállalóink tudatosan kitérnek minden vesztegetési kísérlet elől, és a konkrét kísérleteket haladéktalanul bejelentik.

A tulajdonosok arra törekszenek, hogy a vállalattal és a kapcsolt vállalkozásokkal fennálló személyes üzleti kapcsolataikban kizárólag a vállalat előnyét tartsák szem előtt, és kapcsolataikat tisztességesen, az általánosan elfogadott feltételek szerint ápolják. A csalási kísérleteket világosan megfogalmazott munkafolyamatokkal és szabályokkal igyekszünk megelőzni. Csalási kísérlet, ténylegesen feltárt csalás és a munkavállalók bűnrészessége miatt ‒ a bejelentési kötelezettség megszegését is ideértve ‒ minden esetben büntetőjogi eljárást indítunk. Az erkölcstelen cselekedeteket nem toleráljuk, és következetesen fellépünk ellenük.

Ügyfelek, beszállítók

Üzleti kapcsolatainkban azokat a partnereket részesítjük előnyben, akik megfelelnek a következő szempontoknak:

 • Megfelelő biztonsági és egészségvédelmi szabványok szerint működnek
 • Lehetővé teszik a tisztességes tárgyalásokat a minőséggel, a szolgáltatások körével és az árakkal kapcsolatban
 • Elutasítják a kényszermunkát, és betartják az ENSZ emberi jogi és gyermekjogi előírásait, valamint a gyermekmunka tilalmát
 • Betartják a korrupcióellenes jogszabályi előírásokat és az integritási normákat
 • Betartják a környezeti és szociális felelősségi normákat
 • A munkavállalóik teljesítményét tisztességes munkaszerződésekkel ellentételezik

Minden munkavállalónkat felszólítunk, hogy amennyiben az etikai kódex megsértését tapasztalják, haladéktalanul tegyenek bejelentést az ügyvezetésnek. A jelen kódexet a vállalat minden munkavállalója elfogadja, és aktívan hozzájárul annak betartásához.

management der smb industrieanlagenbau gmbh

BIZTONSÁG – EGÉSZSÉG – KÖRNYEZET

A biztonság számunkra nem üres szólam, hanem hatékony gyakorlat, amelyet biztonságirányítási rendszerünk (QSM-rendszer) biztosít a vállalatnál és valamennyi munkaterületen. A leendő munkaterületeket már a projekt megkezdése előtt alaposan felmérjük a lehetséges veszélyek szempontjából, hogy már ebben a szakaszban kizárjuk a kockázati tényezőket. A balesetek kockázatának minimálisra csökkentése érdekében biztonsági szakembereket és biztonsági megbízottakat képezünk ki, illetve alkalmazunk. Annak érdekében, hogy vállalatunk a biztonság, az egészségvédelem és a környezetvédelem terén minden szempontból megfeleljen a részletes előírásokat tartalmazó, elismert szabványoknak, az ügyvezetés már 2001 júliusában bevezette az SCC biztonságirányítási rendszert (Vállalkozók Biztonsági Tanúsítványa).

MINŐSÉG

Tanúsítványaink:

 • ISO 9001:2015
 • SCC**/SCCP:2011 (Vállalkozók Biztonsági Tanúsítványa)
 • ISO 14001:2015 környezetirányítási rendszer
 • AD2000-Merkblatt HP0 / HP100R, TRD 201 és EN ISO 3834-2 a nyomástartó edényekre vonatkozó 2014/68/EU irányelv szerint
 • Hegesztési eljárásvizsgálatok az EN ISO 15614-1 és az AD2000 HP2/1 szerint
 • Acélszerkezetek hegesztése az EN 1090-1:2012-02 + AC 2010 szerint;
  EXC 3
 • szakvállalat a vízháztartásról szóló törvény (WHG) szerint (vízre veszélyes anyagokat kezelő berendezésekről szóló rendelet ‒ AwSV)
 • A TÜV Ausztria átbélyegzési jogosultsága

Minőség- és biztonságirányítás

Az SMB minőség- és biztonságirányítási rendszere (QSM-rendszer) a vállalati folyamatokhoz igazodik. A kulcsfontosságú és rendszerfenntartó folyamatokat részletes folyamatleírások szabályozzák.
A kulcsfontosságú folyamatok a vállalat minden olyan közvetlen belső intézkedését felölelik, amely az ügyfél-elégedettségre irányul.

Az SMB teljes minőségpolitikája megtekinthető a Letöltések menüpont alatt a „Mappa” könyvtárban.

A Letöltések minden tanúsítvány letölthető.

VEZETÉS

Geschäftsführer SMB Holding GmbH Thomas Pein

Az SMB Holding GmbH ügyvezetője
Thomas Pein

Thomas Pein a grazi AVL List GmbH-nál végezte el az irodai asszisztens (Bürokaufmann) képzést, valamint megszerezte a mérlegképes könyvelői képesítést. Rendelkezik továbbá marketing és menedzsment szakgazdász (Fachwirt) végzettséggel is.

1999 óta dolgozik az SMB-nél, 2013 és 2017 között a vállalat pénzügyi vezetője volt. 2017 óta az SMB Industrieanlagenbau GmbH ügyvezetőjeként és az SMB Pure Systems GmbH pénzügyi igazgatójaként tevékenykedik. 2020 óta az SMB Holding GmbH ügyvezetője.

Geschäftsführer SMB Industrieanlagenbau GmbH Ing. Reinhard Rinofner

Az SMB Industrieanlagenbau GmbH ügyvezetője
Ing. Reinhard Rinofner

Reinhard Rinofner középfokú műszaki végzettséggel rendelkezik, valamint különféle egyéb továbbképzéseken is részt vett.

Különböző cégeknél tevékenykedett, majd 2000-ben az SMB minőségirányítási vezetője és projekttechnikusa lett. 2014-ben osztályvezetővé nevezték ki, 2017 óta pedig SMB Industrieanlagenbau GmbH ügyvezetője.

Geschäftsführer SMB Pure Systems

Az SMB Pure Systems GmbH ügyvezetője
Ing. Hermann Grundnig

A középfokú műszaki képzést követően Hermann Grundnig több évig dolgozott építőipari technikusként a papír- és cellulóziparban, a csővezeték építés területen. 1989 és 1998 között meghatározó mértékben vett részt a grazi SMB létrehozásában, valamint számos projektet vezetett különböző ipari területeken.

Egy nemzetközi piacokon tevékenykedő gyógyszeripari berendezéseket gyártó osztrák cég ügyvezetőjeként Hermann Grundnig 1998 és 2012 között átfogó szakmai ismeretekkel gazdagodott, és kitűnő kapcsolatrendszert épített ki.

Az SMB Pure Systems tagjaként és ügyvezetőjeként 2012 óta ismét az SMB csoportban dolgozik, és a gyógyszer-, valamint a félvezetőipar üzletágat irányítja.

Geschäftsführer SMB Pure Systems GmbH

Az SMB Pure Systems GmbH ügyvezetője
DI (FH) Robert Halbwedl

A középfokú műszaki képzést (gépészet)követően Robert Halbwedl gazdasági mérnökként végzett a szakirányú főiskolán.

Karrierje az SMB-nél 1997-ben kezdődött, ahol először építőipari technikusként dolgozott, majd később projekt- ill. részlegvezető lett.

2020. október 1. óta az SMB Pure Systems GmbH ügyvezető igazgatója.

Geschäftsführer SMB Houdek GmbH Stefan Riegler

Az SMB Houdek GmbH ügyvezetője
Stefan Riegler

Stefan Riegler 1997 óta gazdasági vonalon dolgozik, és elvégzett egy fémtechnikusi képzést. Ezen kívül a marketing, a munkatársvezetés és a minőségirányítás területén is továbbképezte magát.

2008-ban fejezte be az üzemi mester iskolát (Werkmeisterschule), és projektvezetőként kezdett dolgozni az SMB-nél. 2015-től osztályvezető-helyettesként tevékenykedett, 2019-ben pedig az SMB Houdek GmbH németországi ügyvezetője lett.

Geschäftsführer SMB Pure Systems Kft. Dipl. Ing. Zoltán Tamás Nagy, MBA

Az SMB Pure Systems Kft. ügyvezetője
Nagy Zoltán Tamás okl. mérnök, MBA

Nagy Zoltán a Budapesti Műszaki Egyetemen végezte el a mesterképzést vegyipari mérnöki és Business Administration szakon.

A Magyar Mérnöki Kamara tagja és műszaki ellenőr a vegyipari gépgyártásban, ahol 20 éve, főként a tiszta közegek területen tevékenykedik.

2017 óta ügyvezetőként az SMB csoport magyar leányvállalatát irányítja.

Geschäftsführer SMB Construction Services s.r.o. Ing. Markus Puntigam, BSc

Az SMB Construction Services s.r.o. ügyvezetője
Ing. Markus Puntigam, BSc

Markus Puntigam középfokú műszaki végzettséget szerzett, majd sikeresen elvégezte az „Industrial Management” kiegészítő képzést a szakirányú főiskolán.

A műszaki képzést követően az SMB-nél kezdett dolgozni. 2008-ban, építőipari technikusként, a műszaki ügyintézéstől a projektvezetőségig vezetett az útja.

Markus Puntigam 2017 óta az SMB Construction Services s.r.o. ügyvezetője.

LETÖLTÉSEK

YouTube

By loading the video, you accept YouTube's privacy policy.
Learn more

Load video

YouTube

By loading the video, you accept YouTube's privacy policy.
Learn more

Load video

YouTube

By loading the video, you accept YouTube's privacy policy.
Learn more

Load video

YouTube

By loading the video, you accept YouTube's privacy policy.
Learn more

Load video