Pure Systems

A gyógyszer- és a biotechnológiai ipar gyártóüzemei, valamint a félvezetőgyártás részére tervezést, gyártást és szerelést végzünk a legszigorúbb tisztasági követelmények betartása mellett.
Az SMB értékteremtése a Basic Design szinten kezdődik, melyet – többek között – projektpartnereinkkel és a végfelhasználóval közösen valósítunk meg. A további projektszakaszokat, mint a kivitelitervek elkészítése, az összeszerelés és az üzembehelyezés, az SMB csoport portfóliója teljes egészében tartalmazza.

Az ilyen jellegű projektek különleges ismereteket követelnek meg a tervezés, a készülékek, szerelvények és csővezetékek telepítése terén. A gyártóberendezések ehhez kapcsolódó, a GMP-nek megfelelő dokumentációja és minősítése az ilyen projektek megvalósításának lényeges alkotóeleme.
A gyógyszerészeti alkalmazások részegységeinek és berendezéseinek gyártásával szembeni magas követelmények teljesítése érdekében az SMB csoport saját tisztatéri gyártó kapacitással is rendelkezik Budapesten (Magyarország).

Kérjen ajánlatot

Milyen projektet valósíthatunk meg Önnek?

Partner az ipari berendezések tervezésével, megvalósításával és szervizelésével foglalkozik.

Cím

E-mail

Telefon

Referenciák

Félvezetőgyártás

A megbízás tárgya: Gyártóberendezések és ellátórendszerek telepítése
A megbízás terjedelme: Gyártógépek telepítése és csatlakoztatása
A gyártáshoz használt valamennyi közeg csatlakoztatása, mint pl. alap- és különleges gázok, vegyszerellátás, vákuum, tisztított víz, sűrített levegő …
Gázközpontok, sűrített levegős központok, tartályparkok, vízkezelőközpontok stb. telepítése

Installation von Prozessequipment und Utilities

Gyógyszeripar

A megbízás tárgya: Új, biotechnológiai sejtkultúra-gyártóberendezés építése
A megbízás terjedelme: az Up-Stream terület teljes folyamatközeg-ellátása
A csővezetékrendszerek lehető legnagyobb mértékű előgyártása modulrendszerben
40.000 m csővezeték, 10.000 szerelvény és berendezés, tartógyártás és másodlagos acélból készült szerkezet
Telepítés és minőségdokumentálás az érvényes GMP irányelvek szerint

Neubau einer biopharmazeutischen Zellkulturproduktionsanlage