Impresszum és adatvédelem

Impresszum

A Mediengesetz (osztrák médiatörvény) 25. §-a, az ECG (az elektronikus kereskedelemről szóló osztrák törvény) 5. §-a és az UGB (osztrák Vállalkozási Törvénykönyv) 14. §-a szerinti közzététel

Médiatulajdonos és kiadó
SMB Holding GmbH
Gewerbepark 25
8075 Hart bei Graz

T +43 0316 49 19 00-0
F +43 0316 0 49 19 00-6190
E-mail: office.graz@smb.at

Vállalkozási forma
Korlátolt felelősségű társaság

Székhely: 8075 Hart bei Graz
Cégjegyzékszám: FN 519639a
Cégjegyzéket vezető bíróság: Landesgericht für ZRS Graz (Graz-i Tartományi Polgári Bíróság)
ECG szerinti hatóság: Bezirkshauptmannschaft Graz-Umgebung (Graz-környéki járási elöljáróság)
Közösségi adószám: ATU74883619

Szakmai szövetség
Wirtschaftskammer Steiermark (Stájer gazdasági kamara), WKO Link

Iparűzési engedélyek
Gáz- és szanitertechnika
Légtechnika (kisipar)
Kereskedelmi ügynök
Fűtéstechnika (kisipar)
Lakatos (kisipar)
Munkaerőkölcsönzés

Ügyvezetők
Mag. Walter Krassnitzer, az SMB Holding GmbH ügyvezető igazgatója
Ing. Hermann Grundnig, az SMB Holding GmbH ügyvezető igazgatója
Gertrude Rossmann, az SMB Holding GmbH cégvezetője

A tartalomért felelős
SMB Holding GmbH

Fotók
Krottmaier, Bildhauer, Lukas Dostal, iStock, SMB Holding GmbH, Shutterstock

Az SMB Holding GmbH szerzői jogi nyilatkozata
Az SMB által ezen a World Wide Web szerveren közzétett dokumentumok felhasználása, másolása és továbbadása a következő feltételek mellett megengedett: Minden másolatnak teljes egészében tartalmaznia kell a jelen szerzői jogi nyilatkozatot. A dokumentumok egyetlen része sem használható fel kereskedelmi célra, csak és kizárólag szervezeten belüli tájékoztatásra. Az ezen a World Wide Web szerveren közzétett információk csupán tájékoztatás céljára szolgálnak, és nem tartalmaznak semmilyen jellegű nyilatkozatot vagy jótállást, sem kifejezetten, sem burkoltan. Az SMB a dokumentumokban foglalt információkat időről időre módosíthatja vagy kiegészítheti.

Copyright by
SMB Holding GmbH – Mag. Walter Krassnitzer & Ing. Hermann Grundnig, ügyvezető igazgató

Utolsó módosítás
2023.01.24.

Adatvédelmi nyilatkozat

Az Ön személyes adatainak védelme az SMB Holding GmbH (a továbbiakban „mi”, „nekünk”) és leányvállalatai (együtt „SMB”) számára nagyon fontos.

Személyes adatait kizárólag az osztrák adatvédelmi törvény, valamint az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR – az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről), és az adatvédelmi törvény rendelkezéseinek keretében kezeljük.

Ön, mint weboldalunk felhasználója, a jelen nyilatkozat értelmében hozzájárul az adatkezeléshez.

A továbbiakban tájékoztatjuk vállalatunkról, az adatgyűjtés és -felhasználás jellegéről, mértékéről és céljáról, valamint az Ön jogairól:

1. Kik vagyunk – az adatkezelésért felelős személy

Az adatkezelésért az SMB Holding GmbH felel. Elérhetőségeink:

SMB Holding GmbH
Gewerbepark 25
8075 Hart bei Graz

Cg.: FN 519639a

T +43 0316 49 19 00-0
F +43 0316 0 49 19 00-6190
E-mail: office.graz@smb.at

2. Adatok gyűjtése és kezelése

Azokat a személyes adatokat kezeljük, melyeket Ön, mint a weboldal felhasználója és/vagy vevő megadott, esetleg érdeklődés keretében rendelkezésre bocsátott.

Az adatkezelés jogalapja:

Szerződés megkötése és teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja szerint. Ahhoz, hogy érdeklődését az Ön teljes megelégedésére tudjuk feldolgozni, szükségünk van az adataira.

A GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja szerinti törvényi kötelezettségek, melyeket teljesítenünk kell, például a jogszabályban előírt megőrzési és nyilvántartási kötelezettség.

Vállalatunk jogos érdekei a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja értelmében, és harmadik fél jogos érdekei a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja értelmében, pl. szeretnénk Önt, mint kínálatunk iránt érdeklődőt, naprakészen és célzottan tájékoztatni a termékeinkkel kapcsolatos újításokról és ajánlatokról, vagy alkalmanként valamilyen rendezvényre meghívni.

3. Személyes adatok felhasználása és továbbítása

Weboldalunkon közvetlen személyes adatok automatikus gyűjtésére nem kerül sor. Adatai, pl. neve, lakcíme vagy e-mail címe csak akkor válnak ismertté számunkra, ha ezeket a személyes adatokat Ön megadja.

Amennyiben weboldalunk felhasználójaként és/vagy vevőként személyes adatokat bocsátott a rendelkezésünkre, akkor azokat kizárólag a következő célokra használjuk fel:

 • érdeklődései megválaszolása
 • szerződések lebonyolítása
 • technikai adminisztráció
 • szolgáltatásainkról és termékeinkről való tájékoztatás. Adatait csak külön hozzájárulása esetén használjuk fel e-mailben reklám, pl. hírlevelek küldésére.

Az adott űrlapokból mindig látható, hogy mely adatokat gyűjtjük. Ilyen jellegű űrlapok elküldésével Ön elfogadja, hogy a megadott célból e-mailben vagy egyéb úton (ha megadott ilyet) kapcsolatba lépjünk Önnel. A hozzájárulás írásban bármikor visszavonható. Az adatok az SMB csoporton belül adott esetben továbbításra kerülnek az érdeklődéssel érintett leányvállalat felé. Harmadik fél felé történő továbbításra nem kerül sor.

A weboldal nem hoz létre személyre vonatkozó felhasználói profilokat.

Bizonyos alkalmazások ideiglenesen naplózzák az Ön IP-címét. IP-címét más személyes adatokhoz nem tudjuk hozzárendelni, kivéve a fent leírt eseteket, amikor Ön saját maga közölte adatait.

Személyes adatokat csak akkor továbbítunk harmadik félnek vagy egyébként, amennyiben ez a szerződés lebonyolításához vagy elszámoláshoz szükséges, vagy Ön a weboldal felhasználójaként és/vagy vevőként ehhez előzőleg hozzájárult. A weboldal felhasználójaként és/vagy vevőként joga van a hozzájárulását a jövőre nézve bármikor visszavonni.

Tárolt személyes adatainak törlésére akkor kerül sor, ha Ön, a weboldal felhasználójaként és/vagy vevőként visszavonja a tárolásra vonatkozó hozzájárulását, és amennyiben adatai a tárolással elérni kívánt cél teljesítéséhez már nem szükségesek, vagy, ha tárolásuk egyéb jogszabályok ok miatt nem megengedett, ill. nem lesz megengedett. Az elszámolási és könyvelési célra szolgáló adatok az adózás rendjéről szóló osztrák törvény szerinti jogszabályi megőrzési kötelezettség hatálya alá tartoznak, és ezeket a törlésre vonatkozó kérések nem érintik.

4. Tájékoztatás, helyesbítés, törlés

Írásbeli kérésre bármikor örömmel tájékoztatjuk Önt a személyéhez kapcsolódóan tárolt személyes adatokról.

Kérdéseit és kéréseit küldje el e-mailben a datenschutz@smb.at címre, vagy lépjen kapcsolatba velünk az 1. pontban megadott elérhetőségeken.

Kérjük, jelezze felénk, ha az Ön általunk kezelt adatai hibásak! Azokat haladéktalanul kijavítjuk, és erről tájékoztatjuk Önt. Amennyiben nem szeretné, hogy adatait tovább tároljuk, kérjük, hogy ezt bármilyen formában közölje velünk. Adatait, természetesen, azonnal töröljük, és erről tájékoztatjuk Önt. Amennyiben a törlést kötelező jogszabályi előírások gátolják, arról azonnal értesítjük.

Joga van továbbá az adatkezelés korlátozásához, és az adathordozhatósághoz. Amennyiben úgy véli, hogy adatai kezelése során megsértjük az osztrák vagy az európai adatvédelmi előírásokat, és ezzel megsértettük az Ön jogait, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk az esetleges kérdések tisztázása érdekében. Természetesen joga van ahhoz is, hogy panaszt tegyen az adatvédelmi hatóságnál, ill. egy európai felügyeleti szervnél, ill. bírósághoz is fordulhat.

5. Információk automatizált tárolása (naplófájlok)

Szerver naplófájlok

Az oldal üzemeltetője ún. szerver naplófájlokban automatikusan gyűjt és tárol adatokat, melyeket az Ön böngészője automatikusan elküld részünkre. Ezek a következők:

 • A meglátogatott weboldal
 • A hozzáférés pontos ideje
 • Az elküldött adatok mennyisége bájtban
 • Forrás/hivatkozás, ahonnan az oldalra lépett
 • Alkalmazott böngésző
 • Alkalmazott operációs rendszer
 • A használt IP-cím

A gyűjtött adatok csupán a hibák feltárását és a weboldal fejlesztését szolgálják. A szerver naplófájljai 14 nap elteltével teljes egészében törlésre kerülnek, kivéve, ha konkrét adatok jogellenes használatra utalnak.

Ezeket az adatokat nem egyesítjük más adatforrásokkal.

Az adatkezelés alapja a GDPR 6. cikk. (1) bek. 1. mondat f) pontja, ami az adatkezelést szerződés teljesítése vagy szerződéskötést megelőző intézkedés céljából megengedi.

6. Sütik, közösségi médiához kapcsolódó bővítmények és harmadik felek egyéb elemzőeszközei

6.1. Általános tudnivalók a sütikről

Weboldalunk ún. sütiket (cookie) használ, hogy ajánlatunkat felhasználóbarátabbá, hatékonyabbá és biztonságosabbá tegyük.

A süti egy kis adatállomány, ami az Ön merevlemezére kerül. Ezt az adatállományt az a webszerver hozza létre és küldi el Önnek, amellyel a böngészőjén (pl. Internet Explorer, Netscape Navigator) keresztül létrehozta a kapcsolatot. A süti segítségével a weboldal ismételt felkeresésekor Ön felismerhető anélkül, hogy a korábban megadott adatokat ismét beírná.

A sütikben tárolt információk pl. annak megállapítására használhatók, hogy Ön bejelentkezett-e, milyen adatokat adott már meg, illetve, hogy felhasználóként felismerjük, ha kapcsolat jön létre a webszerverünk és az Ön böngészője között. A legtöbb böngésző automatikusan elfogadja a sütiket.

Weboldalunk használatával Ön beleegyezik ezeknek a sütiknek a használatába, amennyiben a böngészője beállításai szerint elfogadja a sütiket.

Ezen a weboldalon kétféle sütit használunk:

Munkamenet sütik: Ezek ideiglenes sütik, melyek a weboldalunkról való kilépésig maradnak böngészője sütifájljában, a látogatás befejezte után pedig automatikusan törlődnek.

Állandó sütik: A felhasználóbarátabb használat érdekében ezek a sütik tárolásra kerülnek az Ön végponti eszközén, és lehetővé teszik a számunkra, hogy böngészőjét a legközelebbi látogatáskor felismerjük.

Harmadik fél sütijei a weboldal üzemeltetőjétől eltérő felektől származnak. Ezek például reklámokhoz információk gyűjtésére, a felhasználó által definiált tartalmakhoz és webes statisztikákhoz használhatók fel.

A legtöbb böngésző alapértelmezés szerint úgy van beállítva, hogy minden sütit elfogad. Böngészőjét beállíthatja úgy, hogy tájékoztatást kapjon a sütik elhelyezéséről, és csak egyedi esetekben engedélyezze a sütiket, a sütik engedélyezését bizonyos esetekben vagy általánosságban kizárhassa, valamint aktiválhatja a sütik automatikus törlését a böngésző bezárásakor. A sütik letiltása esetén weboldalunk működése korlátozott lehet.

A számítógépén tárolt sütiket Ön is bármikor törölheti az ideiglenes internetfájlok eltávolításával.

[borlabs-cookie type=”btn-cookie-preference” title=”Cookie Einstellungen ändern”/]

6.2. Elemzőeszközök

Weboldalunk felkeresésekor böngészési magatartása statisztikailag kiértékelhető, amennyiben a sütisávon ezt az opciót aktiválta. Ez főként a sütik és az úgynevezett elemzőprogramok segítségével történik. Böngészési magatartásénak elemzése anonim módon történik; böngészi magatartása nem vezethető vissza Önre. Ezt az elemzést, valamint adatainak a tárolását és felhasználását bármikor megtilthatja azzal, hogy sütibeállításainkban kikapcsolja a megfelelő opciókat.

a) Matomo

Ez a weboldal a Matomo nyílt forráskódú webanalitikai szolgáltatást használja. A Matomo úgynevezett „sütiket” használ. Ezek szövegfájlok, melyeket az Ön számítógépén tárol, és amelyek lehetővé teszik a weboldal Ön általi használatának elemzését. Ehhez a süti által az ennek az oldalnak a használatáról létrehozott információk nem egy harmadik fél szerverén vannak tárolva, hanem a saját szerverünkön.

A Matomo sütijeinek tárolása és ennek az analitikai eszköznek a használata a GDPR 6. cikk (1) bek. 1. mondat f) pontja alapján történik. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a felhasználói magatartás anonim formában történő elemzéséhez, hogy webes kínálatát és reklámját optimalizálhassa.

Az ennek az oldalnak a használatáról sütik segítségével létrehozott információk nem kerülnek továbbításra harmadik fél felé. Kizárólag a vállalatcsoporton belül kerülnek kiértékelésre.
A sütik tárolását böngésző programja megfelelő beállításával megakadályozhatja.

Amennyiben nem ért egyet adatainak tárolásával és felhasználásával, akkor a sütibeállításokban kikapcsolhatja a tárolást és a felhasználást. Ebben az esetben egy Opt-Out süti kerül elhelyezésre böngészőjében, ami megakadályozza, hogy a Matomo használati adatokat tároljon el. Ha törli a sütiket, akkor a Matomo Opt-Out süti is törlődik. Oldalunk ismételt felkeresésekor ismét aktiválnia kell az Opt-Outot. A Matomo sütik addig tárolódnak az Ön eszközén, amíg azokat nem törli.

A Matomo a szerveren úgy van beállítva, hogy figyelembe veszi a böngésző „Do Not Track” beállítását. Továbbá törlésre kerül az IP-cím utolsó 2 bájtja. A látogatói naplófájlok 14 nap után automatikusan törlődnek, az archivált jelentések 6 hónap elteltével megtisztításra és törlésre kerülnek.

b) Google Maps

A weboldal a Google Maps alkalmazást használja a térképes információk megjelenítésére. A Google Maps használata során a Google a weboldalak látogatóinak a térképhasználati szokásairól is gyűjt, kezel és használ adatokat. A Google által végzett adatkezelésről további információk a Google adatvédelmi tájékoztatójában olvashatók: https://www.google.at/intl/de/policies/privacy/. Ott, az adatvédelmi központban a beállításait is módosíthatja úgy, hogy adatait kezelni és védeni tudja.

7. Pályázók adatai

Pályázati anyagának beküldésével Ön hozzájárul, hogy személyes adatait, például nevét, titulusát, lakcímét, telefonszámát, születési idejét, végzettségét, szakmai tapasztalatát, fizetési elképzelését, valamint a kísérőlevélben, az önéletrajzban, a bizonyítványaiban vagy más beküldött dokumentumban szereplő adatokat és képeket az SMB Holding GmbH megőrzés, összesítés és jelölti adatbankban való rendelkezésre bocsátás céljából kezelje.

A megadott adatokat az SMB Holding GmbH az érdeklődés feldolgozása céljából, valamint a kapcsolódó kérdések esetére tizenkét hónapig az adatbankjában tárolja. Az adatok az Ön hozzájárulása nélkül harmadik fél részére nem kerülnek továbbításra. Az adatkezelés a TKG (telekommunikációról szóló törvény) 96. § (3) bek., valamint a GDPR 6. cikk (1) bek. a) (hozzájárulás) és b) (szerződés teljesítéséhez szükséges) pontjainak törvényi rendelkezései alapján történik.

Pályázati adataival kapcsolatos kérdésekkel, kérjük, ide forduljon:

SMB Service GmbH
Harald Michlmair
Gewerbepark 25
8075 Hart bei Graz
michlmair.harald@smb.at