Értékeink

Küldetés

Jövőképünk

Célunk egy európai szintű, stabil és válságbiztos vállalathálózat kiépítése, melynek keretében tisztességes módon, baráti légkörben olyan környezetbarát projekteket valósíthatunk meg, melyek az ember és a természet hasznára válnak.

Hosszú távú, tisztességes ügyfél- és beszállítói kapcsolatokkal egészséges gazdasági alapot kívánunk biztosítani.

Berendezéseket szerelő vállalatként azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy ügyfeleinkkel közösen olyan innovációkat valósítunk meg, melyek hatékony és környezetbarát folyamatokat tesznek lehetővé a természeti erőforrások lehető legkíméletesebb felhasználása mellett.

Értékeink

Az SMB csoport saját alapértékei, a tisztesség, a nyitottság és a megbízhatóság mentén tevékenykedik. A vállalaton belül a természet tiszteletben tartására és az erőforrások környezettudatos felhasználására helyezzük a hangsúlyt.

Az egészségvédelem és a balesetek megelőzése mindennél fontosabb számunkra, maximális biztonságot nyújtva ezáltal dolgozóink számára.

Fontos, hogy az SMB csoport minden dolgozója jól érezze magát a vállalatban, és így örömét lelje a projektek megvalósításában és a munkájában.

Megvalósítási irányelvek

 • Tanulási sebességünk növelése új tanulási technikák alkalmazásával, a gyorsan változó világhoz és az egyre bonyolultabb kihívásokhoz igazodva
 • A határidők pontos betartása, rugalmasság és szakmai hozzáértés biztosítása vevőink részére a folyamatok optimalizálása és szakmai továbbképzések révén
 • Személyes fejlődés olyan környezet megteremtésével, amelyben a visszajelzések és a folyamatos ellenőrzések kötelező jellegűek
 • A kreativitás lehetővé tétele a mindennapokban hatékony módszerek és optimalizált eszközök okos használatával
 • A teljesítményelv egészséges alkalmazása a munka és a magánélet egyensúlyának figyelembevételével, magas biztonsági színvonal az SCC-rendszer és a tudatosság folyamatos fejlesztése révén
 • Célkitűzéseinknek megfelelő hosszú távú befektetési politika a nyereség ismételt befektetésével

A megvalósításért minden munkavállaló felel, az ügyvezetés pedig biztosítja a keretfeltételeket.

Küldetésünket megtalálja a letöltéseknél a „Mappák” pontban, vagy itt is megnézheti.

Küldetés letöltése

Magatartási kódex

Az SMB Holding GmbH ezt az etikai kódexet azért hozta létre, hogy minden téren biztosítsa a tisztességes és etikailag helyes üzleti magatartást. Személyes és üzleti kapcsolatainkban őszinte és semmi esetre sem bántó magatartásunkkal a bizalom kialakítására törekszünk, és igyekszünk biztosítani, hogy tevékenységünk során senkit ne részesítsünk indokolatlanul előnyben, illetve senkit ne hozzunk indokolatlanul hátrányos helyzetbe.

Magatartási kódexünk célja hozzájárulni ahhoz, hogy példát tudjunk mutatni üzleti partnereinknek és munkavállalóinknak a megbecsülés és a kölcsönös bizalom terén.

A Magatartási Kódex teljes szövegét megtalálja a letöltéseknél a „Mappák” pontban, vagy itt is megnézheti.

Magatartási kódex letöltése

Biztonság, egészség és környezet

A biztonság számunkra nem üres szólam, hanem hatékony gyakorlat, melyet biztonságirányítási rendszerünk (QSM-rendszer) biztosít a vállalaton belül és valamennyi építési helyszínen. Építési helyszíneinket a projekt megkezdése előtt alaposan felmérjük a lehetséges veszélyek szempontjából, hogy már ebben a szakaszban kizárjuk a kockázati tényezőket. A balesetek kockázatának minimálisra csökkentése érdekében biztonsági szakembereket és biztonsági megbízottakat képezünk ki, illetve alkalmazunk. Annak érdekében, hogy vállalatunk a biztonság, az egészségvédelem és a környezetvédelem terén minden szempontból megfeleljen egy részletes előírásokat tartalmazó, elismert szabványnak, az ügyvezetés már 2001 júliusában bevezette az SCC (Vállalkozók Biztonsági Tanúsítványa) biztonságirányítási rendszert.

Minőség

A minőséggel és a biztonsággal szemben támasztott magas követelményeknek köszönhetően az SMB csoport képes a kihívások időben történő felismerésére, megoldások kidolgozására és azoknak a vevővel közösen történő megvalósítására.

Vállalatunk tanúsítványai

 • ISO 9001:2015
 • SCC**/SCCP:2011 (Vállalkozók Biztonsági Tanúsítványa)
 • ISO 14001:2015 környezetirányítási rendszer
 • AD2000-Merkblatt HP0 / HP100R, TRD 201 és EN ISO 3834-2 a nyomástartó edényekre vonatkozó 2014/68/EU irányelv szerint
 • Hegesztési eljárásvizsgálatok az EN ISO 15614-1 és az AD2000 HP2/1 szerint
 • Acélszerkezetek hegesztése az EN 1090-1:2012-02 + AC 2010 szerint; EXC 3
 • Szakvállalat a vízháztartásról szóló törvény (WHG) szerint
 • A TÜV Ausztria átbélyegzési jogosultsága

Minőség- és biztonságirányítás

Az SMB minőség- és biztonságirányítási rendszere (QSM-rendszer) a folyamatokra szabva épül fel. A vállalatnál a kulcsfolyamatokat és a rendszerfenntartó folyamatokat részletes folyamatleírások irányítják. A kulcsfolyamatok magukban foglalnak minden olyan közvetlen, vállalaton belüli intézkedést, melyek célja a vevői elégedettség elérése.

Az SMB minőségpolitikájának teljes szövegét megtalálja a letöltéseknél a „Mappák” pontban, vagy itt is megnézheti.

Minőségpolitika letöltése

A Letöltések oldalon az összes tanúsítvány letölthető.