Naše hodnoty

Koncepcia

Naša vízia

Chceme vybudovať celoeurópsku, stabilnú a voči krízam rezistentnú sieť spoločností, v ktorej sa podarí férovo a priateľsky presadzovať ekologicky zastupiteľné projekty pre spoločnosť a prírodu.

Vďaka dlhodobým a férovým vzťahom so zákazníkmi a dodávateľmi chceme zabezpečiť zdravý ekonomický základ.

Našou víziou ako staviteľa závodov je, spolu s našimi zákazníkmi presadiť inovácie, ktoré podporujú efektívne procesy šetrné k životnému prostrediu s čo najvyšším ohľadom na prirodzené zdroje.

Naše hodnoty

Skupina SMB pracuje podľa vlastných základných hodnôt férovosti, otvorenosti a spoľahlivosti. V spoločnosti kladieme dôraz na rešpektujúci a šetrný prístup k prírode a zdrojom.

Aby sme našim zamestnancom poskytli čo najvyššiu ochranu, sú ochrana zdravia a predchádzanie úrazom v spoločnosti najvyššou prioritou.

Všetci zamestnanci skupiny SMB sa v spoločnosti majú cítiť dobre a mať radosť z presadzovania projektov a takisto pri práci.

Ústredné ciele pri presadzovaní projektov

 • Zvýšenie rýchlosti vzdelávania ako reakcia na rýchlu dobu so stále komplexnejšími výzvami, nasadením nových techník výučby
 • Dodržiavanie termínov, flexibilta a odborná kompetencia pre našich zákazníkov pomocou optimalizovaných postupov a odborného vzdelávania
 • Osobný rozvoj vytvorením prostredia, v ktorom sú feedback a neustále reviews povinné
 • Voľná ruka v každodennom živote pre kreativitu vďaka inteligentnému nasadeniu efektívnych metód a optimalizovaných nástrojov
 • Zdravý princíp práce so zohľadnením Work Life Balance, vysokých bezpečnostných štandardov zo strany SSC a neustále vytváranie sebauvedomenia
 • Dlhodobá politika inovácie v zmysle našich stanovených cieľov vďaka reinvestície dosiahnutých ziskov

Za presadenie sú zodpovední všetci zamestnanci a vedenie spoločnosti garantuje rámcové podmienky.

Našu koncepciu môžete nahliadnuť v časti Download pod „Folder“ alebo priamo tu.

Koncepcia Download

Kódex správania

SMB Holding GmbH vytvorila tento Code of Ethics aby zabezpečila férový a eticky korektný obchod vo všetkých oblastiach. Pomocou úprimného a neútočného správania, dôvery v osobných ako aj obchodných vzťahoch, chceme vyvinúť a zabezpečiť, aby sme v rámci našej činnosti nikoho neoprávnene nezvýhodňovali alebo nepoškodili.

Tento kódex má prispieť k tomu, aby sme všetkým našim obchodným partnerom a zamestnancom boli vzorom v žití a presadzovaní dodržiavania hodnôt a vzájomnej dôvery.

Celý kódex správania môžete nahliadnuť v časti Download pod „Folder“ alebo priamo tu.

Kódex správania Download

Bezpečnosť, zdravie a životné prostredie (SGU)

Bezpečnosť pre nás nie je len frázou. V spoločnosti samej a takisto na všetkých stavbách je účinne praktizovaná zo strany nášho bezpečnostného manažmentu (QSM-systém). Všetky naše stavby sú pred spustením projektu vyhodnovované z hľadiska nebezpečenstva, aby sme už v tomto štádiu vylúčili riziká. Aby sme roziko úrazov minimalizovali, vyúčame a nasadzujeme bezpečnostný personál a poverené osoby. S cieľom, dosiahnuť vo všetkých požiadavkách v oblasti bezpečnosti, zdravia a ochrany životného prostredia presne definovaný a uznávaný štandard, vedenie spoločnosti úspešne zaviedlo ešte v júli 2001 bezpečnostný manažment SCC (Bezpečnostný certifikát pre operatívnych vedúcich).

Kvalita

Vysoké nároky na kvalitu a bezpečnosť umožňujú celej skupine SMB včas rozpoznať výzvy, vyvinúť riešenia a spolu so zákazníkom ich aj presadiť.

Kvalifikácia našej spoločnosti

 • ISO 9001:2015
 • SCC**/SCCP:2011 (Bezpečnostný certifikát pre operatívnych vedúcich)
 • ISO 14001:2015 Systém manažmentu životného prostredia
 • Norma AD2000-Merkblatt HP0 / HP100R, TRD 201 a EN ISO 3834-2 podľa DGRL 2014/68/EU
 • Skúšky zváračských postupov podľa EN ISO 15614-1 a AD2000 HP2/1
 • Zváranie oceľových konštrukcií podľa EN 1090-1:2012-02 + AC 2010; EXC 3
 • Odborná prevádzka podľa WHG (AwSV)
 • Oprávnenie prelisovania zo strany TÜV Austria

Manažment kvality a bezpečnosti

Manažment kvality a bezpečnosti (QSM systém) zo strany SMB je vybudovaný podľa procesov. Detailné popisy procesov riadia v spoločnosti kľúčové procesy ako aj procesy ktoré udržiavajú systém. Kľúčové procesy zahŕňajú všetky priame, v rámci spoločnosti interné opatrenia, ktoré sa zameriavajú na spokojnosť zákazníkov.

Celú politiku kvality SMB môžete nahliadnuť v časti Download pod „Folder“ alebo priamo tu.

Politika kvality Download

Všetky certifikáty sú na stiahnutie k dispozícii na stránke Downloads.