Mobilita

Našimi službami v automobilovom sektore pokrývame tak priamo OEM, ako aj celý reťazec dodávateľského priemysel.

Pre objednávateľov v oblasti mobility čiastočne alebo kompeltne dodávame resp. aj iba montujeme montážne linky s dopravnou technikou, oceľovou konštrukciou a prípojkamí médií. Pri mnohých projektoch, ktoré na želanie zákazníka mali byť realizované formou generálneho dodávateľa, využívame dlhoročne budované partnerské siete.

Politický tlak po CO2 neutralite podmieňuje rýchlu zmenu a prispôsobenie sa výrobných procesov v oblasti automobilového priemyslu.

Týmto požiadavkám na vysokú mieru flexibility sa skupina SMB dokáže prispôsobiť vďaka vybudovanej štruktúre v rámci spoločnosti.

Máme záujem

Aký projekt pre Vás môžeme realizovat?

Skupina SMB je partnerom pre plánovanie, realizáciu a servis priemyselných závodov.

Adresa

E-Mail

Telefón

Referencie

Automobilový priemysel

Predmet zákazky: Rozšírenie a prestavba existujúcich montážnych liniek pre automobilovú výrobu
Rozsah zákazky: Vybudovanie nových montážnych priestorov a príslušných oceľových konštrukcií
Zásobovanie montážnych priestorov stlačeným vzduchom, elektrinou a elektronickým spracovaním dát
Realizácia preloženia zariadení v rámci výrobnej haly z dôvodu prispôsobenie sa novému výrobnému layoutu
Plánovanie, dodávka, montáž a uvedenie do prevádzky strojov na základe procesných popisov resp. funkčných zadaní za dodržania aktuálneho stavu techniky a použitých smerníc