Priemyselné systémy

S našimi službami v oblasti potrubí, výroby a montáže oceľových konštrukcií, strojovej montáže a v oblasti sťahovania sú operatívne oblasti skupiny SMB rozšírené po celej Európe. Fokus je predovšetkým na výrobných priemyselných závodoch ako napr. papierový, oceliarsky, stavebný, chemický, alebo potravinársky priemysel.

SMB inštaluje kompletné výrobné závody resp. systémy na výrobu energie s hlavnými kompotentami ako napr. aparáty, nádrže, čerpadlá, výmenníky tepla, kotle, atď…

Sťahovanie výrobných závodov takisto spadá do portfólia služieb skupiny SMB. Rozoberajú sa pri tom čiastočné oblasti resp. aj kompletné výrobné systémy pričom je táto fáza zadokumentovaná a následne na novom stanovišti opäť uvedená do prevádzky.

V oblasti potrubí inštalujeme tak procesné médiá ako aj obslužné programy v oblasti vykurovania, klimatizácie, vetrania a sanity. Spracúvavame a používame C-oceľ, uľlachtilú oceľ, plasty a zvláštne suroviny všetkých tlakových tried.

V našich výrobných halách v Rakúsku, Maďarsku a na Slovensku vyrábame oceľové sústavy, nádrže, skidy a potrubia. Tieto sa vyrábajú v čo najväčších častiach a dodávajú na miesto určenia k našim objednávateľom resp. konečným zákazníkom.

Okrem služieb v oblasti výroby a montáže ponúka skupina SMB v rámci svojho reťazca služieb aj služby z oblasti plánovania, EMSR a automatizácie. Pre zjednodušenie komunikácie je v rámci skupiny SMB možné osloviť rôzne odborné skupiny a takisto vytvoriť ponuku ako generálna spoločnosť.

Máme záujem

Aký projekt pre Vás môžeme realizovat?

Skupina SMB je partnerom pre plánovanie, realizáciu a servis priemyselných závodov.

Adresa

E-Mail

Telefón

Referencie

Naftársky priemysel

Predmet zákazky: Vybudovanie závodu na rozklad vzduchu pre konečného zákazníka oceľového priemyslu
Technické údaje: výroba 33500 Nm³ kyslíka, 75000 Nm³ dusíka, 900 Nm³ argónu, 35 Nm³ vzácnych plynov
Rozsah zákazky: predvýroba, dodávka a montáž oceľových častí a potrubia, ušlachtolej ocele a C-ocele do menovitej hodnoty DN1200
Inštalácia pristavených hlavných komponentov (heavylifts)
Zabudovanie do zariadenia, náter, izolácia, podpora uvedenia do prevádzky

Chemický a stavebný priemysel

Predmet zákazky: Inštalácia výrobného závodu pre farmaceutické predvýrobky
Rozsah zákazky: Inštalácia hlavných komponentov predpiravených objednávateľom (čerpadlá, výmenníky tepla, nádrže, reaktory, …)
Ušlachtilá oceľ a potrubia čiastočne podľa smernice GMP do menovitej hodnoty DN200 s potrebnou sekundárnou oceľou
Podpora pri uvedení do prevádzky

Predmet zákazky: montážne práce pre stavebný a betonársky priemysel
Rozsah zákazky: Revízne práce a prestoje, údržbové práce a opravy, projektová montáž a demontáž podľa projektu

Oceľový a hutnícky priemysel

Predmet zákazky: Montáž krokovej zdvihovej pece pre tepelné opracovanie ocele
Rozsak zákazky: Čiastočná výroba a dodávka resp. mechanická celková montáž tepelnej pece s výfukovým systémom a zásobovaním médiami
Rozmery pece: DxŠxV = 40x12x12 m
Celková montovaná hmotnosť: 1.500 t
Konštrukcia pece, portály a dvere, pevný rám a pohyblivý rám
Vodné vaničky a chladiace systémy
Plošiny, lávky, schody a zábradlia
Mechanika pece, systémy otvárania dverí, vkladací a vykladací stroj vrátane dopravníkov Splodinové kanály čiastočne z teploodolnej ocele
Komín vrátane plošín a výstupových rebríkov
Potrubia, spaľovací vzduch, rôzne plynové vedenia, chladiace vedenia a vzduchové vedenia

Papierový a celulózny priemysel

Predmet zákazky: Zariadenie Reject Handling
Rozsah zákazky: Demontáž starých komponentov a existujúceho potrubia
Zmeny na existujúcich komponentoch a potrubiach.
Nová inštalácia pristavených komponentov (lisy, sitá, premývače, čerpadlá, …)
Dodávka a montáž potrubí (ušľachtilá oceľ do DN450) a armatúr s podpornou konštrukciou a konštrukciou zo sekundárnej ocele
Označenie zariadenia, izolácia a asistencia pri uvedení do prevádzky

Potravinársky a nápojový priemysel

Predmet zákazky: Zariadenie so surovinami
Rozsah dodávky: Výroba, dodávka a montáž potrubí (ušľachtilá oceľ do menovitej hodnoty DN800) ako aj montáž armatúr a komponentov pre závod na výrobu surovín v oblasti napučiavania kukurice, krátkodobého napučiavania, škrobárne, rekuperácie tepla, filtračného náteru, sušenia krmiva a chladiacej veže