História firmy

IGO Technologies sa s 33,49% podieľa na SMB Holding GmbH

2022

Logo Bilek + Schüll GmbH

2022

Prevzatie Bilek + Schüll GmbH vo Viedni

Prebudovanie firemnej štruktúry: Materskou spoločnosťou jednotlivých spoločností skupiny sa stáva SMB Holding GmbH. Z rodinnej firmy s koncernovou štruktúrou sa stáva koncern s rodinnými hodnotami.

2020

2020

Zmena mena SMB Pharmaservice GmbH na SMB Pure Systems GmbH

Založenie SMB Manufacturing Services s.r.o. v Martine, Slovensko – nový výrobný závod skupiny SMB

Založenie SMB Construction Services s.r.o. v Košiciach, SLovensko

2018

2017

Akvizícia SMB Pharmaservice-dcéra SMB Pure Systems Kft v Budapešti, Maďarsko

Akvizícia SMB Houdek GmbH vo Wertachu, Nemecko

2014

2012

Založenie SMB Pharmaservice GmbH v Wolfsbergu, Kärnten

Prvý výkop pre novú administratívnu budovu v priemyselnom parku v Hart bei Graz

2008

2006

Založenie 100%nej dcérskej spoločnosti SMB Slovakia s.r.o. v Košiciach, Slovensko

Založenie SMB Novi Construction d.o.o. v Novom Sade, Srbsko

Zmena názvu firmy z SMB Stahl- und Maschinenbau GmbH na SMB Industrieanlagenbau GmbH

2005

2004

Prevzatie 100% obchodných podielov v rámci Management Buy-Outu riadiacimi pracovníkmi SMB Graz

Preloženie sídla spoločnosti z Viedne do Hart bei Graz. Čiastkový závod Viedeň na oddeľuje k 1. januáru 2003 ako samostatná spoločnosť

2002

1994

Presťahovanie SMB do Hart bei Graz

Založenie pobočky v Grazi sčasti dnešnými majiteľmi

1989

1970 do 1979

SMB si buduje a rozširuje oblasť pôsobenia vo vnútroštátnom a medzinárodnom priemysle, predovšetkým v oblasti automobilového priemyslu, rafinérií a diaľkového vykurovania

Založenie firmy SMB vo Viedni ako dcérskej spoločnosti mediznárodne pôsobiaceho nemeckého koncernu DSD

1968