Energia

Dôležitú oblasť pre SMB skupinu predstavuje inštalácia zariadení na výrobu energie a rozdelenie energie. Sú to predovšetkým priemyselné chladiace systémy a teplárne.

Výkon takýchto zariadení na výrobu energií sa pohybuje zásadne v Megawattoch a preto sú myslené predovšetkým pre veľké priemyselné použitie.

Tak chladiace systémy ako aj vykurovacie centrály resp. teplárne dokáže skupina SMB z technologického hľadiska navrhnúť, dodať a zmontovať.

Trend neutralizácie CO2 spôsobuje, že sa skupina SMB zaoberá viac výrobou alternatívnych nosičov tepla a investuje do nových technológií ako napr. kyslíkovej technológie alebo solárnych systémov.

Máme záujem

Aký projekt pre Vás môžeme realizovat?

Skupina SMB je partnerom pre plánovanie, realizáciu a servis priemyselných závodov.

Adresa

E-Mail

Telefón

Referencie

Energetické závody

Predmet zákazky: Elektrické výhrevné teleso na rozšírenie teplárne
Rozsah dodávky: Dodávka a montáž 2ks E-výhrevných telies s 10MW na každé teleso vrátane vyrovnávacej pamäte
Obsah 70 m³, tlakový stupeň PN40
Kompletná kabeláž vrátane dodávky trafostanice, spínacích skriniek nízkeho napätia a SPS pre elektrické výhrevné zariadenie
Pozvárané potrubie vykurovacej vody DN15-DN200 v tlakovom stupni PN16-PN40 vrátane všetkých ručných a regulačných armatúr
Uvedenie do prevádzky celého zariadenia s prípravou vody, bezpečnostnou technikou spolu s TÜV

Predmet zákazky: Chladiaci systém
Rozsah dodávky: Dodávka a montáž 3 ks NH3-chladiacich systémov s celkovým výkonom 7MW
Dodávka a montáž 6ks otvorených chladiacich veží z ušlachtilej ocele s celkovým výkonom 10MW
Dodávka a montáž cca. 25 t úchytného materiálu / sekundárna oceľ v pozinkovanom prevedení
Dodávka a montáž potrubia studenej vody so spojovacím systémom Victaulic pre nominálny rozsah DN65 – DN350 (DN15 – DN50 pozvárané)
Dodávka a montáž potrubia studenej vody z ušlachtilej ocele V4A, DN15 – DN400, pozvárané
Uvedenie do prevádzky celého zariadenia s prípravou vody, plynovou signalizačnou technikou spolu s TÜV