Obchodné oblasti

Skupina SMB je partnerom pre plánovanie, realizáciu a servis priemyselných závodov.

Ponúkame optimálne riešenia pre našich zákazníkov v oblastiach priemyselných závodov, Pure Systems, energií a mobility.

Výrobné závody v Kundli (AUT) a Budapešti (HUN) slúžia skupine SMB ako „predĺžená ruka“ na podporu vlastných montážnych projektov.

Predvyrábajú sa predovšetkým potrubia a oceľové konštrukcie. Pre čisto výrobné zákazky a dodávky sa vyrábajú nádrže, technické aparáty a skidy podľa požiadaviek našich objednávateľov.

Tak pre interné ako aj externé zákazky vypracúvame detailné výrobné plány, statické výpočty a potrebné EMSR-práce. Na základe stanovišťa potom skupina SMB dodáva výrobky za vynikajúce ceny v súbehu s rakúskym know how v oblasti projektovania a kvality.

Priemyselné závody

Pure Systems

Energia

Mobilita