Pure Systems

Pre výrobné podniky farmaceutického a biotechnologického priemyslu a pre priemysel polovodičov realizujeme plánovanie, dodávku a montáž s najvyššími požiadavkami na čistotu.

Hodnotový reťazec SMB pritom začína základným dizajnom, ktorý je realizovaný okrem iného našimi projektovými partnermi spolu s našimi konečnými zákazníkmi. Ďalšie časti projektu ako detailný návrh, konštrukcia a uvedenie do prevádzky sú celé súčasťou portfólia skupiny SMB.

Takéto projekty si vyžadujú špeciálne znalosti čo sa týka dizajnu a inštalácié aparátov, armatúr a potrubí. S tým spojená dokumentácia zodpovedajúca GMP a takisto kvalifikácia výrobných liniek tvoria dôležitú súčasť realizácie takýchto projektov.

Aby sme vyhoveli vysokým nárokom na výrobu stavebných skupín a skidov pre použitie vo farmaceutickom priemysle, má skupina SMB k dispozícii vlastnú výrobu ultračistých komponentov v Budapešti / Maďarsko.

Máme záujem

Aký projekt pre Vás môžeme realizovat?

Skupina SMB je partnerom pre plánovanie, realizáciu a servis priemyselných závodov.

Adresa

E-Mail

Telefón

Referencie

Polovodičový priemysel

Predmet zákazky: Inštalácia procesných komponentov a obslužných programov
Rozsah dodávky: Inštalácia výrobných strojov s Hook Up
Hook Up inštalácie pre všetky spotrebné médiá ako napr. základné a špeciálne plyny, chemické zásobovanie, vákuum, ultračistá voda, stlačený vzduch, …
Inštalácia plynových centrál, centrál stlačeného vzduchu, tankovísk, centier ultračistej vody, …

Farmapriemysel

Predmet zákazky: Novovýstavba závodu na výrobu biofarmaceutických kultúr
Rozsah zákazky: Kompletné zásobovanie procensými médiami pre oblasť Up-Stream
Čo najväčšia predvýroba potrubných systémov v modulárnom dizajne
40.000 m potrubí, 10.000 armatúr a equipmentov, podporných konštrukcií a konštrukcií zo sekundárnej ocele
Inštalácia a dokumentácie kvality podľa platných GMP-smerníc